Přihláška na kurz

(1) Přihláška na kurz bez zálohy (0 Kč) je platná od doručení potvrzovacího emailu.

(2) V případě nenulové zálohy na kurz je přihláška platná až po připsání částky na účet.

(3) Tato záloha je v případě uskutečnění kurzu nevratná.

(4) Pakliže byla přihláška odeslána po zaplnění kapacity kurzu, o její platnosti rozhoduje pořadatel - Jaroslava Šípková.

Zrušení kurzu

(1) Pořadatel si vyhrazuje právo kurz zrušit. V takovém případě bude případná záloha vrácena.

Dárkové poukazy

(1) V případě využití dárkového poukazu je potřeba neprodleně po obdržení potvrzovacího emailu s přijatou přihláškou nás informovat o zaplacení kurzu dárkovým poukazem - zašlete kód dárkového poukazu, který je uvedený v dolní části (ve formátu CDxxxxxxVxxxx).

(2) Pokud je přihláška na kurz zaplacena dárkovým poukazem a přihlášený / přihlášená se na kurz nedostaví, bude snížena hodnota dárkového poukazu o zálohu na vybraný kurz.

(3) Pokud je cena kurzu vyšší než hodnota dárkového poukazu, kurz musí být doplacen nejpozději v den konání.

(4) Pokud je hodnota dárkového poukazu vyšší než cena kurzu, bude Vám rozdíl ceny vrácen.

Platnost od 7. 1. 2016